Các loại dịch vụ mà FINLOGISTICS cung cấp

+ Dịch vụ vận chuyển đường biển quốc tế

+ Dịch vụ vận chuyển đường hàng không

+ Dịch vụ vận chuyển qua biển giới Trung Quốc - Việt Nam

+ Dịch vụ gom hàng lẻ đường bộ tại Bằng Tường

Facebook Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup Zalo Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup Messenger Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup 0389505083