Hang-qua-canh-duong-bo-la-gi-00.jpg

Hàng quá cảnh đường bộ là gì? Thông tin chi tiết năm 2023

13/09/2023 0Tin tức xuất nhập khẩu

Cùng với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thị trường thì quá trình xuất – nhập khẩu hàng hóa giữa các quốc gia đang diễn ra cực kỳ mạnh mẽ. Việc quá cảnh hàng hóa thông qua đường bộ cũng đã tạo ra sự thuận tiện và tiết kiệm chi phí một cách tối ưu và hiệu quả.

Vậy hàng quá cảnh đường bộ là gì? Việt Nam với ưu thế về mặt vị trí địa lý thì nên được coi là một nước trung gian trong quy trình quá cảnh hàng hóa giữa các nước trong khu vực và trên thế giới hay không? Hãy cùng Finlogistics tìm hiểu về những quy định được ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc quá cảnh hàng hóa đường bộ nhé!!!

Hàng quá cảnh đường bộ là gì?
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?

(13/09/2023)


 

Định nghĩa hàng quá cảnh đường bộ là gì?

Điều 241, Bộ Luật Thương mại năm 2005, có bổ sung quy định về hàng quá cảnh đường bộ là gì. Đây là việc vận chuyển hàng hóa, sản phẩm, thuộc quyền sở hữu của những tổ chức, cá nhân nước ngoài đi qua lãnh thổ Việt Nam, trong thời gian được quy định. Kể cả việc trung chuyển, chuyển tải, lưu kho hay  tách lô hàng, thay đổi phương thức vận chuyển hoặc những công việc khác đều được thực hiện trong thời gian quá cảnh hàng hóa.

Quy định hàng quá cảnh đường bộ là gì khi thông qua lãnh thổ Việt Nam?

Theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định chi tiết về việc thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa quốc tế và những hoạt động địa lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa đường bộ, đối với nước ngoài. Quy định này được đưa ra khá rõ ràng về việc quá cảnh hàng hóa thông qua lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, Điều 242 của Bộ Luật Thương mại năm 2005 có quy định:

Mọi hàng hóa, sản phẩm thuộc quyền sở hữu của các tổ chức, cá nhân nước ngoài đều được phép quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam và chỉ cần làm các thủ tục Hải Quan tại cửa khẩu nhập và xuất, theo quy định của Pháp luật.

Hàng quá cảnh đường bộ là gì?
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?

Trừ những trường hợp sau đây:

 • Hàng hóa là những loại vũ khí, đạn dược, vật liệu gây cháy nổ và những loại hàng hóa có mức độ nguy hiểm cao khác, trừ các trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép.
 • Hàng hóa thuộc diện bị cấm kinh doanh, cấm xuất – nhập khẩu và chỉ được quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam khi được Bộ trưởng Bộ Công Thương cho phép.

Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu Serum dành cho người mới năm 2023

Việc trao đổi và vận chuyển hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa có mức độ nguy hiểm cao muốn quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo những quy định của Pháp luật Việt Nam. Tất cả đều theo những điều quy ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đang là thành viên.

Nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa đường bộ

Nguyên tắc quản lý hoạt động quá cảnh hàng hóa đường bộ được quy định tại Điều 45 Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 như sau:

 • Hàng hóa quá cảnh khi thực hiện xuất khẩu phải là toàn bộ hàng hóa đã nhập khẩu trước đó.
 • Việc các tổ chức hoặc cá nhân nước ngoài muốn thực hiện dịch vụ quá cảnh hàng hóa hoặc tự mình thực hiện công việc quá cảnh hàng hóa thông qua lãnh thổ Việt Nam hoặc thuê thương nhân nước ngoài thực hiện quá cảnh hàng hóa đường bộ được thực hiện theo quy định của Pháp luật. (Quy định của Bộ Luật thương mại và các điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên; Quy định của Pháp luật Việt Nam về việc xuất – nhập cảnh, giao thông vận tải).
 • Việc quá cảnh hàng hóa đường bộ tại lãnh thổ Việt Nam phải dưới sự giám sát của các Cơ quan Hải Quan trong toàn bộ thời gian thực hiện quá cảnh và vào – ra hàng hóa theo đúng quy định của cửa khẩu.
 • Hàng hóa quá cảnh khi được tiêu thụ trong thị trường nội địa phải thực hiện theo những quy định về việc quản lý xuất -nhập khẩu hàng hóa, mà Bộ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 và những quy định khác của Pháp luật có liên quan đã đưa ra.
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?

Thời gian quá cảnh hàng hóa đường bộ

Điều 47, Bộ Luật Quản lý Ngoại thương năm 2017 cũng đã quy định về thời gian cho hàng quá cảnh đường bộ là gì như sau:

♦ Thời gian cho phép quá cảnh trên lãnh thổ Việt Nam tối đa là 30 ngày, kể từ ngày phía doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục Hải Quan tại cửa khẩu nhập, trừ những trường hợp sau:

 • Các trường hợp được phép gia hạn thêm thời gian quá cảnh hàng hóa đường bộ;
 • Các trường hợp hàng hóa được lưu trữ tại kho ở Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất hoặc phương tiện vận chuyển, chở hàng hóa, sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình thực hiện quá cảnh.

║Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu Thực phẩm chức năm mới nhất 2023

♦ Đối với những loại hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị tổn thất, hư hỏng hoặc phương tiện vận chuyển chở hàng bị hư hỏng, trong thời gian quá cảnh thì cần phải có thêm thời gian để tiếp tục lưu kho và khắc phục sự cố hư hỏng, tổn thất thì:

 • Thời gian quá cảnh sẽ được gia hạn tương ứng với thời gian cần thiết để thực hiện những công việc đó và phải được phía Cơ quan Hải Quan, nơi làm thủ tục quá cảnh hàng hóa đồng thuận.
 • Trường hợp muốn gia hạn thêm thời gian quá cảnh đối với những loại hàng hóa quá cảnh đã quy định thì phải được Bộ trưởng Bộ Công Thương  phép.

♦ Trong thời gian lưu kho tại Việt Nam và khắc phục những sự cố hư hỏng, tổn thất nêu trên, thì hàng hóa và phương tiện vận chuyển chở hàng quá cảnh vẫn phải dưới quyền giám sát của Cơ quan Hải Quan.

Quyền và nghĩa vụ của các bên dịch vụ quá cảnh hàng hóa đường bộ

Hợp đồng dịch vụ quá cảnh hàng hóa đường bộ phải được lập thành văn bản chính quy hoặc bằng hình thức khác, nhưng vẫn có giá trị pháp lý tương đương.

Bên thuê dịch vụ quá cảnh

Trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác, thì bên thuê dịch vụ quá cảnh sẽ có những quyền sau đây:

 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm tại cửa khẩu nhập, theo đúng thời gian hai bên đã thỏa thuận;
 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thông báo kịp thời về tình trạng của hàng hóa, sản phẩm quá cảnh trong thời gian hàng hóa quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam;
 • Yêu cầu bên cung ứng dịch vụ quá cảnh thực hiện mọi thủ tục cần thiết để hạn chế những tổn thất, hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam.

Trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác, thì bên thuê dịch vụ quá cảnh sẽ có những nghĩa vụ sau đây:

 • Đưa hàng hóa, sản phẩm đến cửa khẩu nhập của Việt Nam, theo đúng thời gian hai bên đã thỏa thuận;
 • Cung cấp đầy đủ và chi tiết cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh những thông tin cần thiết về hàng hóa quá cảnh;
 • Cung cấp đầy đủ những chứng từ cần thiết, để bên cung ứng dịch vụ quá cảnh có thể làm thủ tục nhập khẩu, thực hiện vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm các thủ tục xuất khẩu;
 • Thanh toán chi phí, thù lao quá cảnh và những chi phí hợp lý khác cho bên cung ứng dịch vụ quá cảnh hàng hóa.
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?
Hàng quá cảnh đường bộ là gì?

Bên cung ứng dịch vụ quá cảnh

Trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác, thì bên cung ứng dịch vụ quá cảnh sẽ có những quyền sau đây:

 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh đưa hàng hóa, sản phẩm đến cửa khẩu nhập của Việt Nam, theo đúng thời gian mà hai bên đã thỏa thuận;
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ và chi tiết những thông tin cần thiết về hàng hóa quá cảnh;
 • Yêu cầu bên thuê dịch vụ quá cảnh cung cấp đầy đủ các chứng từ cần thiết, để làm thủ tục nhập khẩu, thực hiện vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu hàng quá cảnh;
 • Được nhận chi phí, thù lao quá cảnh như thỏa thuận và những chi phí hợp lý khác trong quá trình vận chuyển.

Trừ những trường hợp đã có thỏa thuận khác, thì bên cung ứng dịch vụ quá cảnh sẽ có những nghĩa vụ sau đây:

 • Tiếp nhận hàng hóa, sản phẩm quá cảnh tại cửa khẩu nhập tại Việt Nam, theo thời gian mà hai bên đã thỏa thuận;
 • Làm thủ tục nhập – khẩu hàng hóa quá cảnh ra khỏi ngoài lãnh thổ Việt Nam;
 • Chịu trách nhiệm trực tiếp đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian cho phép quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam;
 • Thực hiện những công việc cần thiết để hạn chế những tổn thất và hư hỏng đối với hàng hóa quá cảnh trong thời gian cho phép quá cảnh tại lãnh thổ Việt Nam;
 • Nộp các lệ phí và thực hiện những nghĩa vụ tài chính khác đối với hàng hóa quá cảnh, theo đúng quy định của Pháp luật Việt Nam;
 • Có trách nhiệm hợp tác cùng với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, để xử lý những vấn đề quan trọng có liên quan đến hàng hóa quá cảnh.

║Xem thêm: Thủ tục nhập khẩu Mỹ phẩm dành cho người mới năm 2023

Như vậy, trên đây là những thông tin đầy đủ và chi tiết nhất về hàng quá cảnh đường bộ là gì và các quy định của Pháp luật Việt Nam đối với loại hàng hóa này. Nếu quý khách hàng và doanh nghiệp có mong muốn làm giấy tờ thông quan và thực hiện vận chuyển quá cảnh hàng hóa đường bộ qua lãnh thổ Việt Nam, có thể liên lạc với công ty Finlogistics.

Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xuất nhập khẩu nói chung và lĩnh vực làm thủ tục giấy tờ Hải Quan cùng như vận chuyển hàng hóa nội địa – quốc tế nói riêng. Đội ngũ nhân viên tư vấn của Finlogistics sẽ làm việc và theo dõi trực tiếp, sát sao cùng với quý khách hàng và doanh nghiệp để quá trình xuất – nhập trở nên nhanh chóng, an toàn và tối ưu chi phí nhất!!! 

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0243.68.55555
 • Phone: 0963.126.995 (Ms.Loan)
 • Email: info@fingroup.vn

Contact Finlogistics

Θ Bài viết gợi ý:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

icon
icon
Mục lục