QUY ĐỊNH MỚI VỀ NHẬP KHẨU BAO BÌ 02/03/2021

0  Bình luận | 31/03/2021

Theo công văn sô 974/TCHQ-GSQL ngày 02/03/2021 về thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu:

1. Đối với nhập khẩu bao bì để đóng gói hàng hóa nhưng trên bao bì không thể hiện bất kỳ thông tin nào:

Cơ quan hải quan, người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2. Đối với nhập khẩu bao bì đã in sẵn một số thông tin (như nhãn hiệu, xuất xứ, hạn sử dụng,...):

2.1. Đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, chế xuất: Người khai hải quan thực hiện thủ tục nhập khẩu đối với mặt hàng là bao bì để đóng gói hàng hóa xuất khẩu theo quy định tại khoản 4 Điều 54 Thông tư số 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC).

2.2. Đối với nhập khẩu bao bì theo loại hình kinh doanh sản xuất: người khai hải quan thực hiện thủ tục hải quan đối với bao bì nhập khẩu để đóng gói hàng hóa do chính doanh nghiệp sản xuất để xuất khẩu hoặc tiêu thụ nội địa.

CHÚ Ý*** :

3. Cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng là bao bì nhập khẩu đã in sẵn nhãn hiệu, xuất xứ của nước ngoài (như Made in Japan, Made in USA,...).

4. Về áp dụng chính sách quản lý chuyên ngành đối với bao bì nhập khẩu:

- Đối với bao bì nhập khẩu là bao bì dùng để đóng gói tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Đối với nội dung in trên bao bì nhập khẩu: Các nội dung in trên bao bì nhập khẩu không được vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ.

5. Người khai hải quan phải sử dụng bao bì nhập khẩu theo đúng mục đích đã khai báo với cơ quan Hải quan và chịu trách nhiệm về xuất xứ của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam được đóng trong bao bì nhập khẩu này để xuất khẩu theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP và Thông tư số 05/2018/TT-BCT hoặc tiêu thụ nội địa.

 

Viết bình luận của bạn:
icon

Tổng đài hỗ trợ (8h00 - 22h00)

icon
Facebook Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup Zalo Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup Messenger Công ty Cổ phần kinh doanh quốc tế Fingroup 0389505083